0
  • โปรโมชั่น
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 3 user(s)
เครื่องสี
หมวด เครื่องสี (67 รายการ)
Date: 19-05-2018 Views: 7226
ซออู้ไม้ประดู่คันสีไนล่อน SorOo Padaukwood+NylonBow 82cm.
Code : 55SAMSIAD001
Weight : 0
Size :
฿2,507.-
฿2,950 -15%
You Save : ฿443 .-
Add to cart

เครื่องสี
ซออู้ไม้ประดู่คันสีไนล่อน SorOo Padaukwood+NylonBow 82cm.
ซออู้ไม้ประดู่คันสีไนล่อน SorOo Padaukwood+NylonBow 82cm.
Code : 55SAMSIAD001
฿2,507-
฿2,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซออู้ไม้ชิงชันคันสีไนล่อน SorOo Rosewood+NylonBow 82cm.
ซออู้ไม้ชิงชันคันสีไนล่อน SorOo Rosewood+NylonBow 82cm.
Code : 55SAMSIAC001
฿3,400-
฿4,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซออู้ไม้มะเกลือคันสีไนล่อน SorOo Ebonywood+NylonBow 82cm.
ซออู้ไม้มะเกลือคันสีไนล่อน SorOo Ebonywood+NylonBow 82cm.
Code : 55SAMSIAK001
฿14,025-
฿16,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซออู้ไม้ประดู่คันสีหางม้า SorOo Padaukwood+HorsehairBow 82cm.
ซออู้ไม้ประดู่คันสีหางม้า SorOo Padaukwood+HorsehairBow 82cm.
Code : 004SOR01
฿3,400-
฿4,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซออู้ไม้ชิงชันคันสีหางม้า SorOo Rosewood+HorsehairBow 82cm.
ซออู้ไม้ชิงชันคันสีหางม้า SorOo Rosewood+HorsehairBow 82cm.
Code : 55SAMSIAC002
฿4,250-
฿5,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซออู้ไม้มะเกลือคันสีหางม้า SorOo Ebonywood+HorsehairBow 82cm.
ซออู้ไม้มะเกลือคันสีหางม้า SorOo Ebonywood+HorsehairBow 82cm.
Code : 55SAMSIAK002
฿16,150-
฿19,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซออู้ประดู่เส้นไนล่อน SorOo Bow Padaukwood+Nylon 73cm.
คันสีซออู้ประดู่เส้นไนล่อน SorOo Bow Padaukwood+Nylon 73cm.
Code : 55SAMSIK3003
฿493-
฿580 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซออู้ชิงชันเส้นไนล่อน SorOo Bow Rosewood+Nylon 75cm.
คันสีซออู้ชิงชันเส้นไนล่อน SorOo Bow Rosewood+Nylon 75cm.
Code : 55SAMSIK3004
฿680-
฿800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซออู้ชิงชันเส้นหางม้า SorOo Bow Rosewood+Horsehair 75cm.
คันสีซออู้ชิงชันเส้นหางม้า SorOo Bow Rosewood+Horsehair 75cm.
Code : 55SAMSIK3002
฿1,657-
฿1,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซออู้มะเกลือเส้นหางม้า SorOo Bow Ebonywood+Horsehair 75cm.
คันสีซออู้มะเกลือเส้นหางม้า SorOo Bow Ebonywood+Horsehair 75cm.
Code : 005SOR01
฿2,167-
฿2,550 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาตั้งไม้ซออู้ SorOo WoodStand
ขาตั้งไม้ซออู้ SorOo WoodStand
Code : 55SAMSITS001
฿935-
฿1,100 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดซออู้ไม้ชิงชัน SorOo Rosewood TuningKey
ลูกบิดซออู้ไม้ชิงชัน SorOo Rosewood TuningKey
Code : 005SOR02
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดซออู้ไม้ประดู่ SorOo Padaukwood TuningKey
ลูกบิดซออู้ไม้ประดู่ SorOo Padaukwood TuningKey
Code : 55SAMSILA001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กะโหลกซออู้แกะลาย Kaloak SorOo
กะโหลกซออู้แกะลาย Kaloak SorOo
Code : 55SAMSIKA001
฿493-
฿580 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายไหมซออู้ทุ้ม SorOo ThumSilkString
สายไหมซออู้ทุ้ม SorOo ThumSilkString
Code : 55SAMSISA001
฿55-
฿65 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายไหมซออู้เอก SorOo EakSilkString
สายไหมซออู้เอก SorOo EakSilkString
Code : 55SAMSISA002
฿55-
฿65 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
Code : 55SAMSIHR001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
Code : 55SAMSIHR003
฿807-
฿950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หมอนรองซออู้ MhonRong SorOo
หมอนรองซออู้ MhonRong SorOo
Code : 55SAMSIMA001
฿13-
฿15 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Deluxe
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Deluxe
Code : 005SOR03
฿72-
฿85 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin
Code : 55SAMSIYS001
฿38-
฿45 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซออู้ผ้าร่มบุฟองน้ำ SorOo Bag Deluxe 34inch
กระเป๋าซออู้ผ้าร่มบุฟองน้ำ SorOo Bag Deluxe 34inch
Code : 55SAMSIBA002
฿408-
฿480 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซออู้ผ้าร่มบุฟองน้ำ SorOo Bag Standard 34inch
กระเป๋าซออู้ผ้าร่มบุฟองน้ำ SorOo Bag Standard 34inch
Code : 55SAMSIBA003
฿382-
฿450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงประดู่คันสีไนล่อน SorDuang Paduakwood+NylonBow 72cm.
ซอด้วงประดู่คันสีไนล่อน SorDuang Paduakwood+NylonBow 72cm.
Code : 55SAMSIDD001
฿1,657-
฿1,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงชิงชันคันสีไนล่อน SorDuang Rosewood+NylonBow 72cm.
ซอด้วงชิงชันคันสีไนล่อน SorDuang Rosewood+NylonBow 72cm.
Code : 55SAMSIDC001
฿2,550-
฿3,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงมะเกลือคันสีไนล่อน SorDuang Ebonywood+NylonBow 72cm.
ซอด้วงมะเกลือคันสีไนล่อน SorDuang Ebonywood+NylonBow 72cm.
Code : 55SAMSIDK001
฿12,325-
฿14,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงประดู่คันสีหางม้า SorDuang Paduakwood+HorsehairBow 72cm.
ซอด้วงประดู่คันสีหางม้า SorDuang Paduakwood+HorsehairBow 72cm.
Code : 55SAMSIDD002
฿3,400-
฿4,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงชิงชันคันสีหางม้า SorDuang Rosewood+HorsehairBow 72cm.
ซอด้วงชิงชันคันสีหางม้า SorDuang Rosewood+HorsehairBow 72cm.
Code : 55SAMSIDC003
฿3,570-
฿4,200 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอด้วงมะเกลือคันสีหางม้า SorDuang Ebonywood+HorsehairBow 72cm.
ซอด้วงมะเกลือคันสีหางม้า SorDuang Ebonywood+HorsehairBow 72cm.
Code : 55SAMSIDK002
฿14,025-
฿16,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอด้วงประดู่เส้นไนล่อน SorOo Bow Padaukwood+Nylon 73cm.
คันสีซอด้วงประดู่เส้นไนล่อน SorOo Bow Padaukwood+Nylon 73cm.
Code : 55SAMSIK3003
฿493-
฿580 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอด้วงชิงชันเส้นไนล่อน SorOo Bow Rosewood+Nylon 75cm.
คันสีซอด้วงชิงชันเส้นไนล่อน SorOo Bow Rosewood+Nylon 75cm.
Code : 55SAMSIK3004
฿680-
฿800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอด้วงชิงชันเส้นหางม้า SorOo Bow Rosewood+Horsehair7 5cm.
คันสีซอด้วงชิงชันเส้นหางม้า SorOo Bow Rosewood+Horsehair7 5cm.
Code : 55SAMSIK3002
฿1,657-
฿1,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอด้วงมะเกลือเส้นหางม้า SorOo Bow Ebonywood+Horsehair 75cm.
คันสีซอด้วงมะเกลือเส้นหางม้า SorOo Bow Ebonywood+Horsehair 75cm.
Code : 007SOR01
฿2,167-
฿2,550 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาตั้งไม้ซอด้วง SorDuang WoodStand
ขาตั้งไม้ซอด้วง SorDuang WoodStand
Code : 55SAMSITS001
฿935-
฿1,100 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดซอด้วงไม้ชิงชัน SorDuang Rosewood TuningKey
ลูกบิดซอด้วงไม้ชิงชัน SorDuang Rosewood TuningKey
Code : 007SOR02
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลูกบิดซอด้วงไม้ประดู่ SorDuang Padaukwood TuningKey
ลูกบิดซอด้วงไม้ประดู่ SorDuang Padaukwood TuningKey
Code : 55SAMSILD001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระบอกซอด้วงไม้ชิงชัน Krabok SorDuang Rosewood
กระบอกซอด้วงไม้ชิงชัน Krabok SorDuang Rosewood
Code : 55SAMSIKD001
฿382-
฿450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายซอด้วงสายเอก SorDuang EakSilkString
สายซอด้วงสายเอก SorDuang EakSilkString
Code : 55SAMSISD002
฿55-
฿65 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายซอด้วงสายทุ้ม SorDuang ThumSilkString
สายซอด้วงสายทุ้ม SorDuang ThumSilkString
Code : 55SAMSISD001
฿55-
฿65 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
Code : 55SAMSIHR001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
Code : 55SAMSIHR003
฿807-
฿950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หมอนรองซอด้วง MhonRong SorDuang
หมอนรองซอด้วง MhonRong SorDuang
Code : 55SAMSIMD001
฿8-
฿10 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Deluxe
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Deluxe
Code : 007SOR03
฿72-
฿85 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Standerd
ยางสนซอ Sor Rubber Rosin Standerd
Code : 55SAMSIYS001
฿38-
฿45 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซอด้วงผ้าร่มบุฟองน้ำ SorDuang Bag Deluxe 32inch
กระเป๋าซอด้วงผ้าร่มบุฟองน้ำ SorDuang Bag Deluxe 32inch
Code : 55SAMSIBG003
฿408-
฿480 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซอด้วงผ้าร่มบุฟองน้ำ SorDuang Bag Standard 32inch
กระเป๋าซอด้วงผ้าร่มบุฟองน้ำ SorDuang Bag Standard 32inch
Code : 55SAMSIBG004
฿382-
฿450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอ3สายเส้นไนล่อน SorSamSai BowRosewood+NylonBow 83cm.
คันสีซอ3สายเส้นไนล่อน SorSamSai BowRosewood+NylonBow 83cm.
Code : 55SAMSIK3001
฿3,230-
฿3,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
คันสีซอ3สายหางม้า SorSamSai BowRosewood+HorsehairBow  83cm.
คันสีซอ3สายหางม้า SorSamSai BowRosewood+HorsehairBow 83cm.
Code : 008SOR01
฿3,825-
฿4,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หย่องซอ3สายYong SorSamSai
หย่องซอ3สายYong SorSamSai
Code : 55SAMSIYT001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอ3สายชิงชันเสียงออ SorSamSai Or RosewoodNylonBow 115cm.
ซอ3สายชิงชันเสียงออ SorSamSai Or RosewoodNylonBow 115cm.
Code : 55SAMSI3S001
฿15,300-
฿18,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ซอ3สายชิงชันเสียงหลิบ SorSamSai Lib RosewoodNylonBow 105cm.
ซอ3สายชิงชันเสียงหลิบ SorSamSai Lib RosewoodNylonBow 105cm.
Code : 55SAMSI3S002
฿15,300-
฿18,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขาตั้งไม้ซอ3สาย SorSamSai WoodStand
ขาตั้งไม้ซอ3สาย SorSamSai WoodStand
Code : 55SAMSITS002
฿1,232-
฿1,450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายซอ3สายสายเอก SorSamSai SilkString #1
สายซอ3สายสายเอก SorSamSai SilkString #1
Code : 55SAMSIST002
฿81-
฿95 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายซอ3สายสายกลาง SorSamSai SilkString #2
สายซอ3สายสายกลาง SorSamSai SilkString #2
Code : 55SAMSIST003
฿81-
฿95 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สายซอ3สายสายทุ้ม SorSamSai SilkString #3
สายซอ3สายสายทุ้ม SorSamSai SilkString #3
Code : 55SAMSIST004
฿81-
฿95 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
หางม้าซอเส้นไนล่อน NylonhairSor
Code : 55SAMSIHR001
฿212-
฿250 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
หางม้าซอเส้นหางม้าแท้ HorsehairSor
Code : 55SAMSIHR003
฿807-
฿950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ SorRubberRosin Deluxe
ยางสนซอ SorRubberRosin Deluxe
Code : 008SOR02
฿72-
฿85 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ยางสนซอ SorRubberRosin
ยางสนซอ SorRubberRosin
Code : 55SAMSIYS001
฿38-
฿45 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าซอ3สายผ้ามร่มบุฟองน้ำ SorSamSai BagDeluxe47inch
กระเป๋าซอ3สายผ้ามร่มบุฟองน้ำ SorSamSai BagDeluxe47inch
Code : 55SAMSIBS001
฿722-
฿850 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สล้อเล็กประดู่คันสีไนล่อน Salo Paduakwood+NylonBow 70cm. #S
สล้อเล็กประดู่คันสีไนล่อน Salo Paduakwood+NylonBow 70cm. #S
Code : 55SAMSOSO001
฿1,657-
฿1,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สล้อกลางประดู่คันสีไนล่อน Salo Paduakwood+NylonBow 80cm. #M
สล้อกลางประดู่คันสีไนล่อน Salo Paduakwood+NylonBow 80cm. #M
Code : 55SAMSOSO004
฿2,125-
฿2,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สล้อเล็กชิงชันคันสีไนล่อน Salo Rosewood+NylonBow 68cm. #S
สล้อเล็กชิงชันคันสีไนล่อน Salo Rosewood+NylonBow 68cm. #S
Code : 55SAMSOSO002
฿3,230-
฿3,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
สล้อกลางชิงชันคันสีไนล่อน Salo Rosewood+NylonBow 72cm. #M
สล้อกลางชิงชันคันสีไนล่อน Salo Rosewood+NylonBow 72cm. #M
Code : 55SAMSOSO003
฿3,357-
฿3,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าสล้อผ้าร่มบุฟองน้ำ Salo BagDeluxe32inch
กระเป๋าสล้อผ้าร่มบุฟองน้ำ Salo BagDeluxe32inch
Code : 55SAMSOBG001
฿408-
฿480 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
พิณเพียะ PinBpia
พิณเพียะ PinBpia
Code : 009PINBPIA01
฿4,250-
฿5,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าพิณเพียะ PinBpia
กระเป๋าพิณเพียะ PinBpia
Code : 009PINBPIA02
฿722-
฿850 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping