0
  • โปรโมชั่น
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 8 user(s)
Date: 31-08-2012 Views: 10414
บริษัทแลนด์โก้สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิลจำกัด ได้เป็นที่รู้จักในธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยเป็นเวลามากกว่า 3 ทศวรรษ ดนตรีไทยถือเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าโดย มีการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดมาช้านาน สืบทอดผ่านบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแต่โบราณและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของหลายภาคส่วนของไทย กระนั้นเครื่องดนตรีไทยเหล่านี้กลับสามารถนำมาบรรเลงประสานในวงดนตรีวงเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆ
ในนามของ "สยามดนตรีไทย" ทางบริษัทฯจึงได้มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมธุรกิจทางด้านดนตรีไทย ให้มีคุณภาพโดยการคัดสรรวัสดุอย่างละเอียดและช่างฝีมือผู้มีทั้งความชำนาญและความประณีตจากหลาย หมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ดนตรีไทยที่มีเสียงไพเราะและคุณภาพดีในราคาย่อมเยาให้คนไทย และนานาชาติได้รับรู้ถึงความไพเราะและความพิเศษของเครื่องดนตรีไทยของเราด้วยทุกชิ้นงาน ผ่านการตรวจสอบผย่างพิถีพิถัน เครื่องดนตรีของ "สยามดนตรีไทย" จึงเป็นที่ยอมรับในธุรกิจเครื่องดนตรีไทยมาโดยตลอด
ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้จัดทำเว็บไซต์สยามดนตรีไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก เครื่องดนตรีไทยของเราและอยากขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "สยามดนตรีไทย" ของบริษัทมาโดยตลอด โดยทางเราขอสัญญาที่จะรักษาไว้ซึ้งคุณภาพในเครื่องดนตรีไทยของเราและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยทางบริษัทเชื่อว่าเครื่องดนตรีไทยของเราจะมีส่วนร่วมและบทบาทในการพัฒนาสังคมและสร้างเยาวชน ที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์พิเศษดั่งเช่นเครื่องดนตรีไทย
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping