0
  • โปรโมชั่น
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 5 user(s)
เครื่องเป่า
หมวด เครื่องเป่า (49 รายการ)
Date: 19-05-2018 Views: 7152
แคนไม้ไผ่8เต้าทองเดี่ยว Khaen Bamboo 8tao Reed Copper I 91cm.
Code : 55SAMCNCN003
Weight : 0
Size :
฿1,530.-
฿1,800 -15%
You Save : ฿270 .-
Add to cart

เครื่องเป่า
แคนไม้ไผ่8เต้าทองเดี่ยว Khaen Bamboo 8tao Reed Copper I 91cm.
แคนไม้ไผ่8เต้าทองเดี่ยว Khaen Bamboo 8tao Reed Copper I 91cm.
Code : 55SAMCNCN003
฿1,530-
฿1,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
แคนไม้ไผ่8เต้าทองคู่ Khaen Bamboo 8tao Reed Copper II 91cm.
แคนไม้ไผ่8เต้าทองคู่ Khaen Bamboo 8tao Reed Copper II 91cm.
Code : 55SAMCNCN004
฿1,870-
฿2,200 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
แคนไม้ไผ่8เต้าเงินเดี่ยว Khaen Bamboo 8tao Reed Silver I 91cm.
แคนไม้ไผ่8เต้าเงินเดี่ยว Khaen Bamboo 8tao Reed Silver I 91cm.
Code : 55SAMCNCN001
฿2,125-
฿2,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
แคนไม้ไผ่8เต้าเงินคู่ Khaen Bamboo 8tao Reed Silver II 91cm.
แคนไม้ไผ่8เต้าเงินคู่ Khaen Bamboo 8tao Reed Silver II 91cm.
Code : 55SAMCNCN002
฿2,550-
฿3,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
แคนไม้ไผ่9เต้าเงินเดี่ยว Khaen Bamboo 9tao Reed Silver I 91cm.
แคนไม้ไผ่9เต้าเงินเดี่ยว Khaen Bamboo 9tao Reed Silver I 91cm.
Code : 55SAMCNCN005
฿2,550-
฿3,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าใส่แคนผ้าร่มบุฟองน้ำ40inch Khaen Bag Deluxe 40inch
กระเป๋าใส่แคนผ้าร่มบุฟองน้ำ40inch Khaen Bag Deluxe 40inch
Code : 55SAMCNBG001
฿493-
฿580 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โหวดเล็กไม้ไผ่11หลอดเสียงD Wot Bamboo 11KeyD 25cm.
โหวดเล็กไม้ไผ่11หลอดเสียงD Wot Bamboo 11KeyD 25cm.
Code : 55SAMVLVL002
฿425-
฿500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โหวดเล็กไม้ไผ่12หลอดเสียงA Wot Bamboo 12KeyA 25cm.
โหวดเล็กไม้ไผ่12หลอดเสียงA Wot Bamboo 12KeyA 25cm.
Code : 55SAMVLVL001
฿425-
฿500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โหวดเล็กไม้ไผ่13หลอดเสียงC Wot Bamboo 13KeyC 25cm.
โหวดเล็กไม้ไผ่13หลอดเสียงC Wot Bamboo 13KeyC 25cm.
Code : 55SAMVLVL003
฿425-
฿500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โหวดแผง11หลอดเสียงD Wot Bamboo 11Bars KeyD 25cm.
โหวดแผง11หลอดเสียงD Wot Bamboo 11Bars KeyD 25cm.
Code : 55SAMVLVL004
฿255-
฿300 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
โหวดแผง13หลอดเสียงC Wot Bamboo 13Bars KeyC 25cm.
โหวดแผง13หลอดเสียงC Wot Bamboo 13Bars KeyC 25cm.
Code : 55SAMVLVL005
฿255-
฿300 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าโหวดไม้ไผ่ผ้าร่มบุฟองน้ำ Wot Bamboo Bag Deluxe 18inch
กระเป๋าโหวดไม้ไผ่ผ้าร่มบุฟองน้ำ Wot Bamboo Bag Deluxe 18inch
Code : 082WOT01
฿132-
฿155 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยหลิบไม้ไผ่ Khlui Lib Bamboo 36cm.
ขลุ่ยหลิบไม้ไผ่ Khlui Lib Bamboo 36cm.
Code : 55SAMKILP007
฿110-
฿130 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยหลิบไม้ไผ่ Khlui Lib Bamboo Deluxe 36cm.
ขลุ่ยหลิบไม้ไผ่ Khlui Lib Bamboo Deluxe 36cm.
Code : 55SAMKILP001
฿637-
฿750 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน Khlui Lib Rosewood 36cm.
ขลุ่ยหลิบไม้ชิงชัน Khlui Lib Rosewood 36cm.
Code : 55SAMKILP002
฿1,870-
฿2,200 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยหลิบพลาสติก Khlui Lib Plastic Resin
ขลุ่ยหลิบพลาสติก Khlui Lib Plastic Resin
Code : 55SAMKILP003
฿64-
฿75 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยหลิบพลาสติก Khlui Lib Plastic CR 36cm.
ขลุ่ยหลิบพลาสติก Khlui Lib Plastic CR 36cm.
Code : 55SAMKILP005
฿68-
฿80 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยไม้ชิงชันเสียงBp ลูกทุ่ง Khlui Bp Rosewood 43cm.
ขลุ่ยไม้ชิงชันเสียงBp ลูกทุ่ง Khlui Bp Rosewood 43cm.
Code : 55SAMKIPO013
฿2,380-
฿2,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยพลาสติกเสียงC สากล Khlui C Plastic CR 43cm.
ขลุ่ยพลาสติกเสียงC สากล Khlui C Plastic CR 43cm.
Code : 66LNWWIRD004
฿127-
฿150 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยพลาสติกเสียงC สากล Khlui C Plastic 43cm.
ขลุ่ยพลาสติกเสียงC สากล Khlui C Plastic 43cm.
Code : 66LNWWIRD003
฿102-
฿120 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยผิวพลาสติกเล็ก Khlui Piw Plastic 35cm.
ขลุ่ยผิวพลาสติกเล็ก Khlui Piw Plastic 35cm.
Code : 55SPLKIKP001
฿64-
฿75 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้มะเกลือ Khlui Piang Or Ebony
ขลุ่ยเพียงออไม้มะเกลือ Khlui Piang Or Ebony
Code : 55SAMKIPO004
฿2,550-
฿3,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้พญางิ้วดำ Khlui Piang Or Blackeood
ขลุ่ยเพียงออไม้พญางิ้วดำ Khlui Piang Or Blackeood
Code : 55SAMKIPO003
฿2,550-
฿3,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชันเสียงC Khlui Piang Or C Rosewood 45cm.
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชันเสียงC Khlui Piang Or C Rosewood 45cm.
Code : 55SAMKIPO008
฿2,380-
฿2,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน Khlui Piang Or Rosewood 45cm.
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน Khlui Piang Or Rosewood 45cm.
Code : 55SAMKIPO001
฿2,125-
฿2,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้ไผ่ Khlui Piang Or Bamboo Deluxe 45cm.
ขลุ่ยเพียงออไม้ไผ่ Khlui Piang Or Bamboo Deluxe 45cm.
Code : 55SAMKIPO007
฿680-
฿800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออไม้ไผ่ Khlui Piang Or Bamboo 45cm.
ขลุ่ยเพียงออไม้ไผ่ Khlui Piang Or Bamboo 45cm.
Code : 55SPLKIPO002
฿110-
฿130 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic CR 45cm.
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic CR 45cm.
Code : 55SAMKIPO009
฿81-
฿95 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic 45cm. II
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic 45cm. II
Code : 55SAMKIPO012
฿153-
฿180 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic 45cm.
ขลุ่ยเพียงออพลาสติกCR Khlui Piang Or Plastic 45cm.
Code : 55SPLKIPO001
฿76-
฿90 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าขลุ่ยผ้าร่มบุฟองน้ำ Khlui Bag Deluxe 18inch
กระเป๋าขลุ่ยผ้าร่มบุฟองน้ำ Khlui Bag Deluxe 18inch
Code : 55SAMKIBG001
฿132-
฿155 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่ในไม้ประดู่+ลิ้น BheeNai Padaukwood+Reed 42cm.
ปี่ในไม้ประดู่+ลิ้น BheeNai Padaukwood+Reed 42cm.
Code : 55SAMPENI001
฿1,700-
฿2,000 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่ในไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeNai Rosewood+Reed 42cm.
ปี่ในไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeNai Rosewood+Reed 42cm.
Code : 55SAMPENI002
฿2,507-
฿2,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่นอกไม้ประดู่+ลิ้นBheeNok Padaukwood+Reed 32cm.
ปี่นอกไม้ประดู่+ลิ้นBheeNok Padaukwood+Reed 32cm.
Code : 55SAMPENK001
฿1,870-
฿2,200 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่นอกไม้ชิงชัน+ลิ้นBheeNok Rosewood+Reed 32cm.
ปี่นอกไม้ชิงชัน+ลิ้นBheeNok Rosewood+Reed 32cm.
Code : 55SAMPENK002
฿2,252-
฿2,650 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลิ้นปี่ในReed BheeNai 8.5cm.
ลิ้นปี่ในReed BheeNai 8.5cm.
Code : 55SAMPELP001
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลิ้นปี่นอกReed BheeNok 8.5cm.
ลิ้นปี่นอกReed BheeNok 8.5cm.
Code : 082BHEE01
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่กลางไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeKlang Rosewood+Reed 37cm.
ปี่กลางไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeKlang Rosewood+Reed 37cm.
Code : 082BHEE02
฿2,125-
฿2,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่ชวาไม้ประดู่+ลิ้น BheeChava Padaukwood+Reed 37cm.
ปี่ชวาไม้ประดู่+ลิ้น BheeChava Padaukwood+Reed 37cm.
Code : 55SAMPECV002
฿2,507-
฿2,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่ชวาไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeChava Rosewood+Reed 37cm.
ปี่ชวาไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeChava Rosewood+Reed 37cm.
Code : 55SAMPECV001
฿1,870-
฿2,200 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลิ้นปี่ชวา Reed BheeChava
ลิ้นปี่ชวา Reed BheeChava
Code : 082BHEE03
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลิ้นปี่มอญ Reed BheeMon
ลิ้นปี่มอญ Reed BheeMon
Code : 55SAMPELP004
฿297-
฿350 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่มอญไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeMon Rosewood+Reed 50cm.
ปี่มอญไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeMon Rosewood+Reed 50cm.
Code : 55SAMPEMN002
฿2,507-
฿2,950 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่มอญไม้ประดู่+ลิ้น BheeMon Padaukwood+Reed 50cm.
ปี่มอญไม้ประดู่+ลิ้น BheeMon Padaukwood+Reed 50cm.
Code : 55SAMPEMN001
฿2,167-
฿2,550 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่มอญชิงชัน+ลำโพง+ลิ้น BheeMon Rosewood Brass Speaker
ปี่มอญชิงชัน+ลำโพง+ลิ้น BheeMon Rosewood Brass Speaker
Code : KM0166
฿4,930-
฿5,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ปี่มอญชิงชัน+ลำโพง+ลิ้นปี่ BheeMon Rosewood Aluminium Speaker
ปี่มอญชิงชัน+ลำโพง+ลิ้นปี่ BheeMon Rosewood Aluminium Speaker
Code : KM0167
฿4,675-
฿5,500 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลำโพงทองเหลืองปี่มอญ Brass Speaker BheeMon
ลำโพงทองเหลืองปี่มอญ Brass Speaker BheeMon
Code : 55SAMPEMN004
฿2,380-
฿2,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
ลำโพงอลูมิเนียมปี่มอญ Aluminium Speaker BheeMon
ลำโพงอลูมิเนียมปี่มอญ Aluminium Speaker BheeMon
Code : 55SAMPEMN003
฿2,380-
฿2,800 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
กระเป๋าปี่ผ้าร่มบุฟองน้ำ Bhee Bag Deluxe 18inch
กระเป๋าปี่ผ้าร่มบุฟองน้ำ Bhee Bag Deluxe 18inch
Code : 082BHEE04
฿132-
฿155 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping