0
  • โปรโมชั่น
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 4 user(s)
Date: 02-10-2012 Views: 24260
ร้องรำเพลง..กวี มนตรี ตราโมท
"ร้องรำเพลงกวี มนตรี ตราโมท"
ร่วมรำลึกถึงคุณูปการของ ดุริยกวี ครูมนตรี ตราโมท
ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย;


ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บริษัท แสนสุรัตน จำกัด จัดคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง 112 ปี ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ปี ๒๕๒๘ เสนองานเพลงอมตะอันทรงคุณค่า งานสร้างสรรค์เพลงดนตรีไทย “สังคีตประยุกต์” สัมผัสสุนทรียรสครบทุกศาสตร์ ร้อง รำ นาฏศิลป์ไทย ในคอนเสิร์ต "ร้องรำเพลงกวี มนตรี ตราโมท" ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง


ครูมนตรี ตราโมท มีนามปากกาว่า “อัจฉรพรรณ”, “บ.ตราโมท”, “ม.ตราโมท” นามที่นักฟังเพลงรู้จัก กันดีคือ “(บุญธรรมทุ้ม)” เป็นบรมครูเพลงผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการ “วางรากฐาน... สืบสาน...พัฒนาดนตรีไทย” จนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของวงการดนตรีไทย ท่านได้แต่งเพลงไทยทั้งเพลงร้องและทำนองดนตรีในเพลงเถา เพลง ๓ ชั้น และชั้นเดียว เพลงดนตรีประวัติศาสตร์ เพลงระบำต่างๆ เพลงเบ็ดเตล็ด เพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น จะเข้, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงเล็ก, ขิม เพลงไทยสากล บทละครวิทยุ แต่งหนังสือดุริยางค์ศาสตร์ และหนังสือด้านวิชาการดนตรีไทยหลายเรื่อง นอกจากนี้ได้แต่งกวีนิพนธ์ด้านโคลง กาพย์ขับไม้ ลิลิต บทละครต่างๆ บทร้องอวยพร บทร้องเพลงไทย บทเพลงระบำ ฯลฯ อาทิ นางใน, ระบำนกเขามะราปี, ลาวดวงดอกไม้, ยอยศพระลอ, ลาวกระทบไม้, รักน้องพร, ม่านมงคล, ระบำกฤดาภินิหาร, กาหลง, ทรายแก้ว, อัศวลีลา, โสมส่องแสง, ระบำมฤคระเริง, บันเทิงกาสร, กุญชรเกษม เป็นต้น ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และต่อมาได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย ในปี ๒๕๒๘

ขอเชิญร่วมรำลึกถึงคุณูปการของ คีตกวี 5 แผ่นดิน ในคอนเสิร์ต "ร้องรำเพลงกวี...มนตรี ตราโมท" ถ่ายทอดบทเพลงโดย 2 ศิลปินแห่งชาติ...จินตนา สุขสถิตย์, ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์ ,โฉมฉาย อรุณฉาน, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, ดวงดาว เถาว์หิรัญ ร่วมด้วยทายาทครูมนตรี ญาณี ตราโมท และนักร้องรางวัลชนะเลิศจากเวที ศาลาเฉลิมกรุง…อิสรพงศ์ ดอกยอ, อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา สัมผัสอรรถรสของบทเพลงอมตะอันไพเราะ อาทิ ม่านมงคล, รัก, ไม่รักไม่ว่า, สุดสงวน, นางครวญ, ลอยลำพร่ำรัก, อุทยานดอกไม้, วอนเฉลย, รักประดับชีวัน, ลาวดวงดอกไม้, มนต์เทวี, ทรายแก้ว, กาหลง, รักน้องพร, ยอยศพระลอ, ลิง ฯลฯ ชมความวิจิตรงดงามตระการตาของการแสดงร้องรำนาฏศิลป์ไทยใน บทเพลงเอกของครูมนตรี ตราโมท อาทิ ฟ้อนม่านมงคล, ระบำนพรัตน์, ระบำโบราณคดี บรรเลงดนตรี “สังคีตประยุกต์” โดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร และวงดนตรีไทยโรหิตาจล ควบคุมวงโดย อ.สุรพงศ์ โรหิตาจล พิธีกรโดย บูรพา - ดร.ญาดา อารัมภีร บัตรราคา 1,000 / 700 / 500 บาท จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com

สถานที่จัดแสดง
ศาลาเฉลิมกรุง

รอบการแสดง
วันที่เวลา
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 255514.00 น.


ราคาบัตร
1,000 บาท | 700 บาท | 500 บาท

ช่องทางการจัดจำหน่าย
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping